הירידה מן הצלב - מאת בנימין שבילי, בעריכת יגאל שוורץ - הוצאת שוקן - Schocken