המהפך הליברלי - מאת דרור זייגרמן - הוצאת שוקן - Schocken