המזוודה של חנה - מאת קארן לוין, תרגום תמר לנדאו - הוצאת שוקן - Schocken