המחשב בבית־הספר - בעריכת זמירה מברך, נירה חטיבה - הוצאת שוקן - Schocken