המכון לכיוון שעונים - מאת אהמט המדי טנפינר, תרגום משה סביליה-שרון - הוצאת שוקן - Schocken