המלך תות - מאת ארנונה גדות, בעריכת צייר: נעם נדב - הוצאת שוקן - Schocken