המלכה משומרון - מאת רבקה חגג - הוצאת שוקן - Schocken