המסות (כרך א) - מאת מישל דה מונטיין, תרגום אביבה ברק (הומי) - הוצאת שוקן - Schocken