המסע העולמי של מוק - מאת מארק בוטוואן - הוצאת שוקן - Schocken