המסע של פרוונה - מאת דבורה אליס, תרגום תמר לנדאו - הוצאת שוקן - Schocken