המסע של תיקה - מאת אסתר שקין - הוצאת שוקן - Schocken