המעטפה השחורה - מאת נורמן מניאה, תרגום עודד פלד - הוצאת שוקן - Schocken