המפלצות - מאת דוגלד א' סטייר, תרגום גיא הרלינג - הוצאת שוקן - Schocken