המציאות האחרת: שירת פנחס שדה - מאת צבי לוז - הוצאת שוקן - Schocken