המשפט החוקתי של מדינת ישראל – עקרונות יסוד (כרך א) - הוצאת שוקן - Schocken