המשפט החוקתי של מדינת ישראל – רשויות השלטון ואזרחות (כרך ב) - הוצאת שוקן - Schocken