הנרגן - מאת מננדרוס, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken