הספרות העברית כגיבורת תרבות - בעריכת אור שרף - הוצאת שוקן - Schocken