העד שכשל - מאת שלמה גיורא שוהם - הוצאת שוקן - Schocken