הפרסים - מאת אייסכילוס, בעריכת יהונתן נדב, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken