הצלב האדום איחר להגיע - מאת אריה בן־טוב, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken