הצפרדעים - מאת אריסטופנס, בעריכת יהונתן נדב, תרגום אהרן שבתאי - הוצאת שוקן - Schocken