הקיץ האחרון בחייו של קלינגסור - מאת הרמן הסה, תרגום ד"ר בצלאל וכסלר - הוצאת שוקן - Schocken