ספר אלקטרוני/דיגיטלי, הרופא וגרושתו - מאת ש"י עגנון