הרצון לעוצמה כרך א' -כריכה רכה - מאת פרידריך ניטשה, תרגום ישראל אלדד - הוצאת שוקן - Schocken