הרצון לעוצמה כרך ב' - כריכה רכה - מאת פרידריך ניטשה, תרגום ישראל אלדד - הוצאת שוקן - Schocken