השואה: גורלי יהודי אירופה 1945-1932 (שני כרכים) - מאת לני יחיל - הוצאת שוקן - Schocken