ויטה - מאת מלניה ג' מאצוקו, תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken