ולפתע, מלאך - מאת חיימה ביילי, תרגום אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken