זאב הערבה - מאת הרמן הסה, תרגום עדנה קורנפלד - הוצאת שוקן - Schocken