זנב הלטאה - מאת חואן מרסה, תרגום אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken