חופן של כוכבים (ערבית) - מאת רפיק שאמי, תרגום מרסל שגיב - הוצאת שוקן - Schocken