חוץ מציפורים - מאת עמיה ליבליך - הוצאת שוקן - Schocken