חיילי בדיל על חוף ירושלים - מאת עמיה ליבליך - הוצאת שוקן - Schocken