חיי מלחמה - מאת ניצה בן-דב - הוצאת שוקן - Schocken