חנויות קינמון; בית־המרפא בסימן שעון החול - מאת ברונו שולץ, תרגום אורי אורלב; רחל קליימן; יורם ברונובסקי - הוצאת שוקן - Schocken