יבגני אונייגין - מאת אלכסנדר פושקין , תרגום זאב גייזל - הוצאת שוקן - Schocken