יהדות, עם יהודי ומדינת ישראל - מאת ישעיהו ליבוביץ - הוצאת שוקן - Schocken