יומנים מאתמול - מאת שבתי טבת - הוצאת שוקן - Schocken