יופי הוא פצע - מאת אקה קורניאוון , בעריכת מאיה שוהם פלאי, תרגום צילה אלעזר - הוצאת שוקן - Schocken