ימי הזוהר - מאת תמימה אנאם, תרגום אביבה ברושי - הוצאת שוקן - Schocken