ירושלים, ירושלים - מאת דומיניק לאפייר, לארי קולינס, תרגום אהרן אמיר - הוצאת שוקן - Schocken