ישראל והפצצה - מאת אבנר כהן, תרגום ד"ר עמנואל לוטם - הוצאת שוקן - Schocken