ספר אלקטרוני/דיגיטלי, ישראל ומשפחת העמים: מדינת לאום יהודית וזכויות האדם - מאת אלכסנדר יעקובסון ואמנון רובינשטיין