כביש מספר חמש - מאת אמנון רובינשטיין - הוצאת שוקן - Schocken