כמו רומן - מאת דניאל פנק, בעריכת יהונתן נדב, תרגום חגית בת־עדה - הוצאת שוקן - Schocken