כעוף החול - מאת שמואל פיזאר, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken