כתבים פוליטיים: עיונים; הנסיך - מאת ניקולו מקיאבלי, תרגום אפרים שמואלי - הוצאת שוקן - Schocken