לא הספקתי לומר שלום - מאת קלודין וג, תרגום אריה חשביה - הוצאת שוקן - Schocken