לא כשאר האמהות - מאת אנגליקה שרובסדורף, תרגום ארנו בר - הוצאת שוקן - Schocken